MENTÉS 10%

KATTINTSON IDE

Termékbiztosítás

A biztosítás tárgya egy olyan tárgy, melyet a biztosítótól vásároltak, és melyre a következő biztosításokat ajánlják:

 • Meghosszabbított jótállás
 • Törés- és lopásbiztosítás

A biztosítás tárgya lehet olyan tárgy, melyet magáncélra, vagy a szakmai tevékenységre használnak. A biztosítás tárgya azonban nem lehet a vásárlás során megrongálódott, vagy az eladásra szánt tárgy. A biztosítás kártérítési korlátja minden évben csak egyszer használható fel. A kiterjesztett jótállási biztosítás a következőkre terjed ki: a biztosított tárgyak financiális vesztesége, melyet elektromos, vagy elektronikus korlátozások, vagy a cikk funkcionalitásának elvesztése okoz, és mely a biztosítási időszak alatt következik be. A biztosítás hatálya megegyezik a törvényi garancia feltételeivel. A biztosítási kártérítést a tárgy javításával, vagy cseréjével nyújtják ugyanarra a darabra,, vagy egy hasonló tulajdonságokkal rendelkező, újabb modellre.

Mire nem terjed ki a biztosítás?

A kiterjesztett garanciális biztosítás nem terjed ki az alábbiakból eredő veszteségekre:

 • hibák, melyek helytelen, vagy hibás   szoftver, helytelen fogyóeszközök  használata okoz az eszköz nem megfelelő, szakszerűtlen, vagy  aránytalan kezelése, olyan használat, vagy telepítés, mely nem egyezik a használati útmutatóban feltüntetettekkel
 • az eszköz megrongálódása túlfeszültség következtében (pl. villámcsapás következtében) normál eltérések kivételével
 • A termék olyan tevékenység miatti károsodása, mely a termék rendeltetésén kívül esik, vagy mely  szokatlan a termék számára, még akkor is, ha ez a tevékenység nincs kifejezetten  megtiltva a használati útmutatóban
 • a BIOS, vagy a firmware helytelen telepítése, vagy frissítése
 • természeti elemek által okozott kár

Milyen esetekben érvényes a biztonsági fedezet?

A biztosító abban az országban nyújtja a biztosítási kártérítést, ahol a biztosított megvásárolta a biztosítás tárgyát képező terméket (azaz Magyarországon), függetlenül attól, hogy hol történt a cikk károsodása.

Milyen kötelességeim vannak?

A biztosított köteles:

 • Ügyelni arra, hogy a biztosítási esemény ne következzen be.
 • Azonnal jelenteni a káresetet e-mailben a servis@evolveo.com címen
 • .
 • Lopás esetén a magyar rendőrség jegyzőkönyvével igazolja, hogy az adott cselekmény megtörtént. Az okmánynak ugyanannak a személynek a nevére kell lennie kiállítva, melyre az áru számláját is kiállították.

Mikor kezdődik és mikor végződik a biztosítási fedezet?

A biztosítás a termék vásárlásakor lép érvénybe a www.evolveo.com webáruházban, míg a meghosszabbított garanciális biztosítás fedezete az azt a napot követő első napon kezdődik, mikor a törvényi jótállás véget ér arra termékre, melyre a biztosítás vonatkozik.

A biztosítás és a biztosítási fedezet véget ér a biztosítás egyeztetett időtartamának lejártával, a biztosított tétel megszűnésével, vagy ellopásával, a biztosítási juttatások kifizetésével, a törvényes jótállási idő alatt történő elállással az adásvételi szerződéstől a termék garanciális hibája miatt.

Hogyan mondhatom fel a szerződést?

A biztosítás megszüntethető, ha a biztosítás megkezdésétől számított 14 napon belül eláll a biztosítástól. Ebben az esetben a megállapodott biztosításért fizetett teljes összeget visszatérítik.

Vissza a boltba