A személyes adatok védelmének feltételei

A személyes adatok feldolgozása és azok védelme

Az Ön által megadott személyes adatokat az Abacus Electric kft., Planá 2, České Budějovice, bejegyezve a České Budějovicei Kerületi Bíróságon, C szakasz, 1228. bejegyzés kezeli.

A személyes adatok kezelése tevékenységünk szerves része. Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása nélkül nem tudnánk szolgáltatásainkat nyújtani, nem léphetnénk szerződéses kapcsolatba Önnel és nem teljesíthetnénk az abból eredő kötelezettségeket. Abban az esetben, ha a személyes adatok kezeléséhez az Ön hozzájárulására van szükség, semmilyen módon nem kényszerítjük ki a beleegyezést, és nem tesszük függővé a szerződéses jogviszony megtagadásának veszélyével.

Személyes adatait az általánosan kötelező jogi előírások keretein belül kezeljük, és ügyelünk arra, hogy ne történjen illetéktelen hozzáférés, vagy visszaélés. A személyes adatok, a magánélet és az egyének jogainak védelme az egyik alapvető érték, melyet az Abacus Electric alkalmazottai betartanak.

Munkatársaink teljes mértékben tisztában vannak a személyes adatok értékével és érzékenységével, melyekkel kapcsolatba kerülnek és melyekkel dolgoznak. Teljes mértékben tisztában vannak azzal a kárral, melyet ezen adatok nyilvánosságra hozatala, megsemmisítése, vagy megváltoztatása okozhat az adatok tulajdonosának.

Az Abacus Electric és az Abacus Electric minden munkatársa személyesen elköteleződött a személyes adatok titkosságának, elérhetőségének és integritásának védelme mellett, melyekkel kapcsolatba lépnek és dolgoznak, mivel személyes szakmai becsületüknek tekintik, függetlenül attól, hogy kötelesek-e, vagy sem, vagy törvény köti-e őket ehhez. Azok a személyes adatok, melyekkel munkatársaink kapcsolatba lépnek és melyekkel dolgoznak, soha nem kerülnek nyilvánosságra, senkinek nem kerülnek továbbításra engedély nélkül, soha nem változnak, vagy semmisülnek meg, a munkakör által meghatározottakon kívül. Annak érdekében, hogy elkerüljük azoknak a személyes adatoknak a nem szándékos nyilvánosságra hozatalát, megsemmisítését, vagy megváltoztatását, melyekkel kapcsolatba kerülnek, és melyekkel dolgoznak, munkatársaink rendszeres képzésben részesülnek e területen.

Az összes alkalmazottunk mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azon személyes adatok nyilvánosságra hozatalát, megsemmisítését, vagy megváltoztatását, melyekkel kapcsolatba kerül, és melyekkel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy betartja az információbiztonsági intézkedéseket, papír formában védi a személyes adatokat, figyel a környezetére és haladéktalanul jelentést tesz a számítógépes technológia, munkatársai, vagy harmadik fél gyanús viselkedéséről.

Az Abacus Electric és alkalmazottai minden erőfeszítést megtesznek a személyes adatok tisztességes és átlátható feldolgozásának érdekében. Erre olyan folyamatokat dolgozunk ki, melyeket folyamatosan fejlesztünk annak érdekében, hogy minden személy mindig választ kapjon a személyes adataival és azok feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdésre.

Az Abacus Electric és alkalmazottai minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a személyes adatok alanyainak jogait betartsák, és ennek érdekében megfelelő technológiákat és megfelelő folyamatokat használnak.

Kihez forduljon

Ha bármilyen kérdése van személyes adataival, vagy jogainak gyakorlásával kapcsolatban, forduljon munkatársainkhoz.

Ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot:
Abacus Electric, email vevoszolgalat@evolveo.hu 

Feldolgozott személyes adatok

Az Ön által megadott és az általunk feldolgozott személyes adatokat a szerződés megkötésére és teljesítésére használják. Ezek az adatok a következők:

 • Vezeték- és keresztnév
 • Cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Banki összeköttetés, bankszámla
 • A megvalósult vásárlások áttekintése (története)
 • Álláskeresők toborzási folyamata esetén - személyes adatok, melyek az önéletrajz, vagy fénykép tartalma.

Harmadik felek személyes adatai

Ha harmadik fél személyes adatait adja át nekünk, akkor az Ön felelőssége tájékoztatni az érintett személyt és megszerezni beleegyezését a személyes adatok védelmének ezen feltételeihez.

Milyen jogalapon dolgozunk fel személyes adatokat

Az Ön által megadott fenti személyes adatokat a következő jogalap alapján dolgozzuk fel:

 • A szerződés teljesítése, vagy megkötése
 • Áruk és szolgáltatások vétele és eladása, számlázás, kölcsönös kommunikáció
 • A jogi kötelezettségek teljesítése
 • Kötelezettség a magyar jogszabályok, vagy az uniós jogszabályok szerint - Számviteli törvény, Munka Törvénykönyve, törvények a szoc. a biztonság és a foglalkoztatás, a biztosítási törvény, a pénzmosás elleni törvény (AML) stb.
 • Jogosult érdek
 • Vagyonvédelem (kamerarendszer), cégünkön / szervezetünkön belüli eladás adminisztratív célokra, közvetlen marketing.
 • Az Ön minősített beleegyezése (ha megkaptuk)
 • Promóciós anyagok küldése elektronikus formában.

Kinek adjuk ki az Ön személyes adatait

Személyes adatait csak az Abacus Electric társaságon belül adjuk tovább. Ezenkívül az Ön személyes adatait a szükséges esetben harmadik fél rendelkezésére bocsáthatják és hozzáférhetővé tehetik. A harmadik felek a következők lehetnek:

 • Logisztikai beszállítóink (áruk és szolgáltatások) - a szerződés teljesítése.
 • Vizsgáló társaságok - jogi kötelezettségek teljesítése.
 • IT cégek - jogosult érdek alapján. Ez magába foglalja az informatikai szolgáltatások megszervezését és a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférést az informatikai rendszerek irányításán belül.
 • Államigazgatási szervek - adóhatóságok, egészségbiztosító társaságok, társadalombiztosítási társaságok, bíróságok, végrehajtók és hasonlók - jogi kötelezettség teljesítése alapján.

Kötelezünk minden olyan szervezetet/harmadik felet, melynek az Ön személyes adatait a fenti célból továbbítjuk (kivéve, ha ez jogi kötelezettség teljesítése), olyan szerződéssel, mely többek között megszabja:

 • A személyes adatok védelmének kötelezettsége
 • Titoktartási kötelezettség
 • Együttműködési kötelezettség a GDPR rendelkezéseinek betartásának ellenőrzésében

A személyes adatok megőrzési ideje

Az Ön személyes adatait attól függően tároljuk, hogy milyen célból kezeljük azokat. Az Ön személyes adatait legalább a szerződés időtartama alatt megőrizzük. A legtöbb esetben kötelesek, vagyunk az Ön személyes adatait a jogszabályoknak megfelelően tárolni, általában 10 évig.

Az álláskeresők személyes adatait azonnal megsemmisítik, miután a munkakör betöltődik, munkaszerződés megkötésével egy másik álláskeresővel, hacsak az álláskereső nem járul hozzá személyes adatainak feldolgozásához az állásajánlatainak jövőbeli benyújtása céljából az Abacus Electric számára.

A kamerák felvételeit öt napig tárolják.

Cookie-k feldolgozása, IP-címek figyelése és a technológiai monitorozás egyéb eszközei

Amikor felkeresi ezt a weboldalt, automatikusan rögzítünk olyan adatokat, mint az eszközéhez rendelt IP-cím, a weboldal felkeresésének dátuma és ideje, a készülék böngészője és operációs rendszere, a meglátogatott oldalak, valamint a technikai és funkcionális sütik. Ezt az információt arra használjuk, hogy meghatározzuk, hogyan böngésznek a felhasználók ezen a weboldalon, mindezt általános elemzés céljából. Ezeket az információkat nem az Ön azonosítására használjuk, és nem társítjuk a fent említett személyes adatokhoz.

Az Ön jogai

A GDPR szerint az Ön jogai a következők:

 • A Sz.A elfelejtésére, törlésre vonatkozó jog (GDPR 17. cikk)
 • Jog az adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó által tárolt Sz.A ismertetésére (GDPR 15. cikk)
 • Jog a tiltakozáshoz a Sz.A kezelése ellen (GDPR 21. cikk)
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
 • Jog ahhoz, hogy a személy a személyes adatait az adatkezelőtől harmadik félnek továbbíthassa (GDPR 20. cikk)
 • Joga arra, hogy automatizált döntéshozatal esetén emberi felülvizsgálatot kérjen (GDPR 22. cikk)
 • jog a Sz.A frissítésére annak érdekében, hogy az elavult változat ne okozzon kárt (GDPR 16. cikk)

Törlés (elfeledtetés) – Az Ön személyes adatai törlésre kerülnek, kivéve a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, a jogi igények érvényesítéséhez szükséges adatokat, vagy a közérdekű adatok nyilvánosságához szükséges adatokat.

Hozzáférés (az Önről tárolt adatok megismerése) – másolatot kap az Önről őrzött összes személyes adatról, kivéve szellemi tulajdonunkat, vagy üzleti titkainkat, valamint azokat az eseteket, mikor más személyek személyes adatai továbbításra kerülhetnek.

Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen - bármikor tiltakozhat, melyet megfelelő módon megvitatnak, hogy ne sértsék az érdekeit. Kifogás emelhető olyan esetekben, amikor az adatkezelés az adatkezelő, vagy az érintett harmadik fél jogi érdekeinek, vagy a személyes adatok közvetlen marketing, vagy nyerészkedés céljából történő feldolgozása ellen szükséges. Ha tiltakozik személyes adatainak közvetlen marketing célokra való feldolgozása ellen, a továbbiakban nem használjuk ezekre a célokra.

A személyes adatok kezelésének korlátozásai - tiltakozása alapján korlátozni fogják személyes adatainak feldolgozását (a kérdéses személyes adatok tárolása, vagy mentése kivételével). A tiltakozás feloldásáig a személyes adatok kezelése korlátozva lesz.

Személyes adatok továbbítása - ha szerződés, vagy hozzájárulás alapján adta meg nekünk személyes adatait, akkor ezeket az adatokat elektronikus formában exportáljuk Önnek, hogy továbbíthassa azokat harmadik félnek.

Frissítse személyes adatait, hogy az elavult verzió ne okozzon Önnek kárt - biztosítjuk, hogy személyes adatai az Ön kezdeményezése alapján aktualizálódjanak.

A GDPR 21. cikkének 4. bekezdésével összhangban az Abacus Electric tájékoztatja Önt arról, hogy joga van kifogást emelni az automatizált egyedi döntések ellen a GDPR 21. cikke alapján, és hogy a GDPR 21. cikkének 2. bekezdése alapján Önnek joga van bármikor kifogásolni a személyes adatok közvetlen marketinges célú feldolgozását (lásd fent). Az Abacus Electric egyúttal tájékoztatja Önt, hogy ha gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy személyes adatait illegálisan dolgozzuk fel, akkor joga van panaszt benyújtani Magyarország Személyes Adatvédelmi Irodájánál. 

Személyes adatok védelme

Az Abacus Electric megfelelő technikai és szervezeti jellegű intézkedések végrehajtásával biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét. Az Abacus Electric biztosítja, hogy folyamatosan mérlegeli a biztonsági helyzetet és kockázatokat, valamint úgy módosítja a biztonsági intézkedéseket, hogy személyes adatait ne veszélyeztesse.

 

Vissza a boltba