MENTÉS 10%

KATTINTSON IDE

Reklamációs rend

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Ez a reklamációs eljárás az Általános vásárlási feltételek-kel az Abacus Electric, kft. vállalat, Azonosító szám: 45022828, České Budějovice, Planá 2, PSČ 370 01 székhellyel, a České Budějovice-i kerületi bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, a C szakasz 1228-as paragrafus alapján (a továbbiakban: "eladó") azokra az árukra vonatkozik, melyeket a vevő (a továbbiakban:"vevő") vásárolt az eladótól az eladó és a vevő között távúton kötött adásvételi szerződés alapján (a továbbiakban: "adásvételi szerződés"), és az adásvételi szerződés szerves részét képezi.

1.2 A vevő fogyasztó, vagy vállalkozó.

 • Fogyasztónak minősül minden olyan személy, aki üzleti tevékenységén kívül, vagy a hivatása gyakorlásán kívül köt szerződést (a továbbiakban csak: "fogyasztó").
 • Vállalkozó az a személy, aki önálló jövedelemszerző tevékenységet folytat saját számlájára és felelősségére kereskedelmi engedéllyel, vagy hasonló módon, mindezt rendszeres nyereségszerzés céljából (a továbbiakban: "vállalkozó").

2. REKLAMÁCIÓS FELTÉTELEK

2.1 Az eladótól vásárolt minden termékhez számlát, szállítólevelet és garanciakártyát csatolnak. Az áru átvételét és a szállítási, vagy jótállási jegyben szereplő jótállási feltételekkel való egyetértést a vevő a szállítási és jótállási jegy aláírásával igazolja. Az áru cseréje esetén a vevő új szállítási és jótállási jegyet kap, melyen szerepel az új sorozatszám. Egyéb felmerülő reklamációk az új sorszám alapján kerülnek benyújtásra.

2.2 A jótállás hossza hónapokban van meghatározva a szállítási, vagy jótállási jegyen, vagy az eladó Általános Szerződési Feltételeiben. Használt termék vásárlása esetén az eladó nem felel az olyan használati, vagy elhasználódási hibákért, melyek a termék átvételekor voltak az eszközön, és a tárgy hibáiért való felelősség jogai lejárnak, ha a vevő a kézhezvételétől számított 12 hónapon belül nem jelzi azokat. A fogyó anyagokra vonatkozó garancia ezen áruk első használatával véget ér. Az árusított software-re vonatkozó garanciát a gyártó határozza meg, és a média olvashatóságára terjed ki. A jótállás annyi idővel hosszabbodik meg, amennyi ideig az áru reklamáció alatt volt.

2.3 Ha a vevő különbséget talál a szállítási és jótállási jegy és a ténylegesen leszállított áru között (típusában, mennyiségében, vagy állapotában), nem kapott megfelelően kitöltött szállítólevelet, vagy sérült, vagy hiányos árut kapott, ezt a hibát azonnal jeleznie kell az eladónak.

2.4 A vevő a garancia időtartama alatt érvényesítheti a reklamációt, miután hibát fedez fel az árun. Az eladó nem felelős a kár mértékének növekedéséért, ha a vevő az árut a hiba felfedezése után tovább használja. A vevő pontosan meghatározza a hibát, és tájékoztatja az eladót arról, hogy melyik jogot választotta az eladó felelősségei közül, és ezt a hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül. Az információk a vevő a jogairól az eladó Általános vásárlási feltételeiben találhatók.

2.5 A reklamációk az eladó České Budějovice-i telephelyén érvényesítődnek. A telephely címe a www.evolveo.com honlapon és az Általános vásárlási feltételekben is megtalálható.

2.6 A reklamált áru átvételét követően az eladó alkalmazottja felméri az adatok pontosságát és megvizsgálja az árut. A feltételek be nem tartása esetén az RMA megállapodik a vevővel a reklamáció következő lépéseiről. Az eladó írásbeli visszaigazolást állít ki a fogyasztó részére, mely tartalmazza, hogy a fogyasztó mikor élt a jogával, mi a reklamáció tartalma, és milyen reklamációkezelési módot igényel a fogyasztó; továbbá igazolást a javításról, annak dátumáról, a javítás időtartamáról, vagy a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását.

2.7 A fogyasztó reklamációját, beleértve a hiba kiküszöbölését, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül rendezik, hacsak nem állapodnak meg hosszabb időszakban. A reklamáció elintézésének határideje szünetel, ha az eladó nem kapta meg a reklamáció rendezéséhez szükséges összes dokumentumot (árucikkek, egyéb dokumentumok stb.).

2.8 A rendezett reklamáció után az árut az eladó által térítve visszaküldik a vevő által megadott címre.

2.9 A reklamáció a következő esetekben elutasítható:

 • A védőtömítések vagy címkék megsértése (ha vannak ilyenek) (kivétel, ha a sérülés normál használat során következik be).
 • Az eladó saját megjelölésének megsértése, vagy eltávolítása, ha szerepel ilyen a terméken (pc alkatrészei stb.).

2.10 Az eladó nem vállal felelősséget a hibákért a következő esetekben:

 • ha az áru átvételekor hibát állapítottak meg, és a vételárból kedvezményben állapodtak meg,
 • ha az árut a vevő használtan vásárolta, és a hiba megfelel az áru használatának, vagy az elhasználódás mértékének,
 • a hiba a tárgyon a mindennapos használat által okozott kopás miatt következik be, vagy ha az a termék jellegéből fakad (pl. az élettartama végén),
 • a hibát a vevő okozta, nem rendeltetésszerű használattal, tárolással, helytelen karbantartással, beavatkozással, vagy mechanikai sérüléssel,
 • a hiba az eladó által nem befolyásolható külső esemény eredményeként merült fel (pl. egy számítógépes vírus, vagy az elemek hatása okozta kár).

3. TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

3.1 Ha vevő vállalkozó, kitölti az eladó weboldalán található RMA űrlapot, mielőtt a reklamációt elküldené. Ha a jogát a hiba javítással történő elhárítása formájában gyakorolja, és a javítás elvégzésére más személyt jelölnek ki, ezt a jogát mindig ennél a személynél érvényesítheti.

3.2 A reklamációhoz szükséges hiányos kísérő dokumentumok (szállítólevél, küldött áruk listája stb.) ismételt hiányos beadása esetén az eladó jogosult vállalkozótól 7000 HUF díjat felszámítani ezen dokumentumok pótlásáért). Indokolatlan, vagy el nem ismert reklamáció esetén az eladó fenntartja a jogot, hogy 7000 HUF-ig terjedő kötbért és szállítási költséget számoljon fel.

3.3 Ha a vevő vállalkozó, vállalja, hogy az eladó az áru hibáiért való felelősségéből eredő, vagyoni követelését az eladóval szemben fennálló kötelezettségével egyenlíti ki, mely több, mint egy hónapja lejárt.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1 Ez a reklamációs eljárás 2020 1. 1.-jén lép érvénybe és megszünteti az előző reklamációs eljárást.

REKLAMÁCIÓ

Mit kell a reklamációnak tartalmaznia:

 • A reklamált áru nevét és a hiba részletes leírását.
 • A teljes reklamált terméket (legtöbbször elegendő a mobiltelefon és az akkumulátor, Set-Top Box és a távirányítója,).
 • A termék az Abacus s.r.o.-tól történő megvásárlását igazoló releváns dokumentumok Vagy más vásárlási igazolást, ha EVOLVEO, vagy Salente termékeket vásároltak egy másik eladótól (pl. garanciakártya, vagy adóigazolás, számlakivonat stb.).
 • Átvételi cím, ahová el lehet küldeni az árut az eljárás végeztével, és kapcsolatot Önnel (telefon, e-mail).
 • Ne küldjön SIM-kártyát, vagy memóriakártyát (csak az akkumulátor gyors merülése, vagy a telefon akaratlan kikapcsolása esetén küldje el a memóriakártyát.).

A reklamációkat csak az alábbi címre küldve lehet benyújtani. Javasoljuk, hogy ajánlott csomagként küldje el. Kérjük, hogy az áru reklamációra történő elküldésének postai bizonylatát őrizze meg. Ne felejtse el bebiztosítani az árut.

Elállás az adásvételi szerződéstől:

(Az általános feltételeket ez a cikkely írja le: 6 Általános vásárlási feltételek Abacus Electric kft.)

Az áru eladónak történő visszaküldésének költségeit a vevő viseli. A vevő úgyszintén felelős az áru értékének csökkenéséért, ha az nem olyan használat közben történt, amelyre jellegénél és tulajdonságainál fogva szükség van.

Az árut teljes állapotban, sértetlen csomagolásban, használati jelek nélkül, lehetőleg nem kicsomagolva kell visszaküldeni. Ha az árut eredeti állapotában már nem lehet visszaküldeni, a fogyasztónak pénzbeli ellentételezést kell nyújtania. Az utánvétes csomagok elutasításra és visszaküldésre kerülnek. Ha a visszaküldött áru csak részben sérült meg, az eladó kártérítést követelhet a fogyasztótól, és ezt a kártérítést az áru vételárából vonhatja le. Ilyen esetben az eladó köteles a keletkezett kárt bizonyítani.

A vételi szerződéstől való elálláshoz szükség van:

 • A vásárlási bizonylatra
 • Kísérőlevélre az elérhetőségekkel (telefon, e-mail, bankszámlaszám IBAN formátumban, ahova a pénzt küldik, cím)
 • A sértetlen csomagolású termékre az összes kiegészítővel

Ha bármilyen kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba a servis@evolveo.com

címen

A reklamált, vagy visszaküldött árut kellően becsomagolva, az esetleges károsodás ellen védve KÜLDJE szervizünk címére:

Abacus Electric, s.r.o.
Reklamációs részleg
Planá 2
370 01 České Budějovice

Vissza a boltba