Vásárlási feltételek

Az e-shopon keresztül történő vásárlás feltételei és feltételei

 

1. A VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉGEI

Cím: Abacus Electric, s.r.o.

Telefon: +420 387 001 460
Székhely:
 370 01 Planá No.2
ID: 45022828
Bejegyezve: a České Budějovicei Regionális Bíróságon vezetett cégjegyzékben, C részleg, 1228-as betűjelzés.
A létesítmények listája: eshop.salente.hu, eshop.evolveo.hu (a továbbiakban: "webáruház").

email: eshop@salente.hu, eshop@evolveo.hu
(a továbbiakban: "Eladó")

 

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A jelen, a webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkozó Általános Szerződés i Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") szabályozzák az Eladó és a természetes és jogi személyek, mint vevők (a továbbiakban külön-külön: "Vevők") között az Eladó webáruházán keresztül az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "adásvételi szerződés") kapcsán vagy alapján az Eladó és a Vevő között létrejött, az Eladó c. törvény szerinti adásvételi szerződés (a továbbiakban: "adásvételi szerződés") alapján keletkező jogokat és kötelezettségeket. 89/2012. sz. módosított Polgári Törvénykönyv ("Polgári Törvénykönyv").

2.2 A vevő fogyasztó vagy vállalkozás. Fogyasztónak minősül minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége vagy szakmája önálló gyakorlása körén kívül köt szerződést ("fogyasztó"). Vállalkozó az a személy, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére jövedelemszerző tevékenységet folytat kereskedelmi vagy hasonló módon, azzal a szándékkal, hogy ezt rendszeresen nyereségszerzés céljából teszi (a továbbiakban:vállalkozó).

2.3 A termékek és szolgáltatások hibáiért való felelősségre vonási eljárás a következő dokumentumokban van meghatározva Panaszolási eljárá samely  azadásvételi szerződés szerves részét képezi.

2.4 A megrendelésnek a webáruházban történő megerősítésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket, és hogy Panaszkezelési eljárást 

Az árukat egy kitöltött elállási nyilatkozatnak kell kísérnie.

3. SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ KOMMUNIKÁCIÓ

3.1 Az áruk megjelenítése az Eladó webáruházában ajánlattételi felhívásnak minősül, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

3.2 A Vevő az ajánlatot a kitöltött megrendelőlapon keresztül történő kötelező érvényű megrendelés elküldésével adja le. A vevő kiválasztja az árukat és az áruk mennyiségét az áruk kosárba helyezésével, majd kiválasztja a fizetési módot és az áru szállítását, és kötelező érvényű megrendelést küld az eladónak. A kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége van mind az áruk kiválasztását, mind a fizetési módot megváltoztatni, azaz a vevő változtathat.

3.3 Az Eladó a kötelező érvényű megrendelés kézhezvételét haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő elektronikus postafiókjába küldött visszaigazoló e-mail útján.

3.4 Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevő elektronikus postafiókjába kötelező érvényű megrendelést (elfogadást) küldött.

3.5 Kivételes esetekben és kizárólag objektív okokból az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőtől további megerősítést kérjen a kötelező érvényű megrendelésről. Ebben az esetben az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a kötelező érvényű megrendelésről szóló kiegészítő visszaigazolás az eladónak átadásra kerül.

 

 

 

 

4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az áruk árai a HÉA-t tartalmazzák és nem tartalmazzák, beleértve a törvényes díjakat. A szállítási költség a választott szállítási módtól és szolgáltatótól, valamint a fizetési módtól függően változik.

4.2 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

 • utánvétellel (készpénz vagy hitelkártya a fuvarozó sofőrjénél vagy a kézbesítés helyén)
 • Készpénzmentesen a GoPay segítségével:
  • Hitelkártya használata
  • Online bankközi átutalások használata
  • GoPay pénztárca használata
  • A Bitcoin virtuális valuta használata
  • A Google Pay használata
  • Az Apple Pay használata (jelenleg csak a Safarit használó felhasználók számára elérhető)
 • átutalással az eladó számlájára:

devizában történő fizetések esetén CZK:
Számlatulajdonos: Abacus Electric, s.r.o.
Cím: Planá č.p. 2, 370 01 Planá
Bank: Komerční banka, a.s.
Cím: Na Příkopě 33, 114 07 Prága 1
Számlaszám: 759740231/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ1201000000000759740231

devizában történő fizetések esetén EUR:
Számlatulajdonos (kedvezményezett): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Cseh Köztársaság
Bank (bank neve): Komerční banka, a.s.
Cím (banki cím): Na Příkopě 33, 114 07 Prága 1
Számlaszám: 6093790247/0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6401000000006093790247

devizában történő fizetések esetén USD:
Számlatulajdonos (kedvezményezett): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Cseh Köztársaság
Bank (bank neve): Komerční banka, a.s.
Cím (banki cím): Na Příkopě 33, 114 07 Prága 1
Számlaszám: 6086070217/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ9601000000006086070217

 

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1 Az Eladó vállalja, hogy az adásvételi szerződés alapján átadja a Vevőnek a megállapodás szerinti árut, és a tulajdonjogot átruházza a Vevőre, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi az Eladótól a megállapodás szerinti árut, és kifizeti a vételárat.

5.2 A Vevő az áru tulajdonjogát a vételár teljes kifizetésének pillanatában szerzi meg.

5.3 Az Eladó jogosult a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elszállítanák.

5.4 Ha az Eladó szállítja az árut, köteles azt a Vevőnek(Fogyasztónak) átadni, amint a Vevő átvette azt a fuvarozótól. A vevő(vállalkozó) átadja azt az első fuvarozónak szállításra, lehetővé téve a vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a szállítási szerződésből eredő jogait.

5.5 Az áruk szállítása GLS, PPL által lehetséges a Cseh Köztársaságon belül, külföldön GLS által lehetséges. A szállítási díj a megrendelés időpontjától és módjától, valamint a megrendelt áru összértékétől függően változik.

5.6 Az áruk fuvardíjköteles szállítása a szállítási országtól függően eltérő díjat von maga után.

5.7 A Vevő köteles az Eladó által szállított árut az Eladótól való átvételt követően a lehető leghamarabb megvizsgálni, illetve szállítás esetén az áru fuvarozótól való átvételekor. Ha a vevő átveszi az árut a fuvarozótól, köteles ellenőrizni a csomagolás és a plombák sértetlenségét, valamint betartani a fuvarozó érvényes feltételeit.

5.8 Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

5.9. A szállítási idő a termékkártyán van feltüntetve, és a "Szállításra kerül:" szöveggel jelezzük.

 

6. A FOGYASZTÓ ELÁLL A SZERZŐDÉSTŐL

6.1 Ha a vevő fogyasztó, jogosult a webáruházban kötött adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni (kivéve, ha az alábbiakban másként nem szerepel) tizennégy (14) napon belül, amely az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül jár le. Ebben az esetben azonban a vevő felel az áru értékcsökkenéséért, amely az áru olyan kezeléséből ered, amely nem az áru természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának megismeréséhez szükséges módon történt, azaz olyan módon, ahogyan egy hagyományos üzletben megismerkedne az áruval. Ezért az eladó jogosult az értékcsökkenési költségekre vonatkozó követelését a vevőnek az ár visszatérítésére vonatkozó követelésével szemben beszámítani.

6.2 A fogyasztó az áru leszállítása előtt bármikor jogosult elállni a szerződéstől.

6.3 A fogyasztónak a fent említett határidőkön belül el kell küldenie a szerződéstől való elállását a rma.plana@abacus.cz elektronikus címre.

6.4 Az adásvételi szerződéstől való elállás a kezdetektől fogva érvényteleníti az adásvételi szerződést. Az árut az elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak.

6.5 Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, viseli az áruknak az eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az árukat jellegük miatt nem lehet a szokásos postai úton visszaküldeni.

6.6 Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó a visszaküldött áru kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszafizeti a kapott összeget, ugyanolyan módon, ahogyan az Eladó azt a Fogyasztótól átvette, vagy a felek által elfogadott más módon. A fogyasztóköteles az eladóval minden szükséges együttműködést megadni a pénzösszegek visszatérítése céljából.

6.7 Ha az eladó egy adott szállítási módozaton belül több lehetőséget kínál, köteles a fogyasztónak a legolcsóbbat megtéríteni. Az Eladó jogosult a Fogyasztó által nyújtott teljesítést az áru Fogyasztónak történő visszaküldésekor vagy más módon is visszaadni, feltéve, hogy a Fogyasztó beleegyezik, és nem merülnek fel többletköltségek.

6.8 Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a fogyasztónak visszafizetni, amíg a fogyasztó vissza nem küldi az árut az eladónak, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

6.9 A Vevő felel az Eladóval szemben az Áruk értékének minden olyan csökkenéséért, amely az Áruk természetük és jellemzőik által megköveteltől eltérő kezeléséből ered.

6.10 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

6.11 Az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő el nem fogadta az árut. Ebben az esetben az Eladó a Vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszatéríti a Vevőnek a Vevő által megjelölt számlára.

6.12 A Vevőnek személyesen kell átadnia vagy elküldenie a visszaküldött árut, megfelelően becsomagolva a sérülések ellen, a megadott címre:

Abacus Electric, s.r.o.
Panaszok osztálya
37001 Planá 2

Czech Republic

 

Az árukat egy kitöltött elállási nyilatkozatnak kell kísérnie.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1 Az átvett áruk:

(i) megállapodott, cserélt vagy megszokott jellemzőkkel rendelkeznek;
(ii) a kívánt mennyiségben kell leszállítani;
(iii) megfelelnek az adott árutípusra vonatkozó jogi követelményeknek;
(iv) minőségben vagy kivitelezésben megfelel az elfogadott mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést az elfogadott minta vagy mintadarab alapján határozták meg.

7.2 Ha az átvett áru nem felel meg a fenti követelményeknek, vagy ha nem alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint vagy amelyre az ilyen jellegű árukat általában használják, a vevő az eladóval egyetértésben elállhat a szerződéstől.

7.3 A vevő hibás teljesítésből eredő joga azon a hibán alapul, amellyel az áru rendelkezik, amikor a kárveszély a vevőre száll, a lakás később válik nyilvánvalóvá. A kárveszély a termék átvételekor száll át a vevőre. Ugyanez a következmény érvényes, ha a vevő nem veszi át a dolgot, bár az eladó engedélyezte számára, hogy rendelkezzen vele.

7.4 Az Eladó a jótállási idő 24 hónapos időtartamáig, illetve a reklámban, az áru csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban meghatározott használati időn belül az áru átvételét követően felmerülő hibákért felel. Ha a hiba az átvételtől számított tizenkét hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.

7.5 A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, ameddig az áru reklamációban volt. A jótállási idő hatálya alá tartozó áruk hibáiért való felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolják.

7.6 Ezen időszakon belül a Vevő reklamációt nyújthat be, és választása szerint olyan hiba miatt, amely lényeges szerződésszegést jelent: lásd a Reklamációs eljárás.

7.7 A lényeges szerződésszegés olyan szerződésszegés, amelyről az adásvételi szerződést megszegő fél már az adásvételi szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg az adásvételi szerződést, ha előre látta volna a szerződésszegést.

7.8 A Vevő a 7.6. pontban említett jogáról a hiba bejelentésekor vagy a hiba bejelentését követően indokolatlan késedelem nélkül értesíti az Eladót. Az eladó beleegyezése nélkül nem változtatható meg a választás; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely helyrehozhatatlannak bizonyul. Ha a vevő nem választja ki időben a jogát, a Polgári Törvénykönyv 2107. §-a szerinti jogok illetik meg.

7.9 Ha az Eladó ésszerű határidőn belül nem hárítja el a hibákat, vagy értesíti a Vevőt, hogy nem hárítja el a hibákat, a Vevő a hibák elhárítása helyett a vételárból ésszerű árengedményt követelhet, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha a vevő nem gyakorolja időben a jogát, ugyanazok a jogok illetik meg, mint az adásvételi szerződés nem jelentős mértékű megszegése esetén.

7.10 Jelentéktelen szerződésszegésnek minősülő hiba esetén (függetlenül attól, hogy a hiba eltávolítható vagy eltávolíthatatlan) a vevő jogosult a hiba eltávolítására vagy a vételárból ésszerű árengedményre. Ha az eladó nem hárítja el időben a hibát, vagy megtagadja a hiba elhárítását, a vevő a vételárból árengedményt követelhet, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választott terméket.

7.11 Az Eladó nem vállal felelősséget a normál elhasználódásból vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákért.

7.12 Az Eladó nem köteles a Vevő igény ét kielégíteni, ha bizonyítja, hogy a Vevő az áru hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta.

7.13 A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő a Panaszolási szabályzat szerint gyakorolja.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A Vevőa felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre kézbesíthető.

8.2 A felek megállapodnak abban, hogy az ajánlat módosítással vagy eltéréssel történő elfogadása nem minősül az ajánlat elfogadásának.

8.3 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

8.4 A természetes személynek minősülő vevő személyes adatainak védelme a módosított, a személyes adatok védelméről szóló 101/2000. sz. törvénynek megfelelően biztosított.

8.5 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatokat az Adásvételi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a Felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje.

8.6 A Vevő kijelenti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes. A vevő felelős azért is, hogy a megadott elérhetőségek pontosak és naprakészek legyenek.

8.7 A Vevő jogosult bármikor megszüntetni a kereskedelmi közlemények elektronikus postafiókjába történő küldését a kereskedelmi közleményekről való leiratkozással, anélkül, hogy ennek költségei keletkeznének.

8.8 A Vevő elfogadja, hogy az Eladó elektronikus hírközlő hálózatokat használ a Vevő végberendezésén tárolt adatok tárolására vagy az azokhoz való hozzáférésre, és azokat a vonatkozó információk nyújtása céljából feldolgozza. A vevőnek joga van megtagadni az ilyen adatfeldolgozást.

8.9 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.10 A Vevőnek joga van panaszt tenni a felügyeleti vagy állami felügyeleti hatóságnál, azaz a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóságnál, az illetékes kereskedelmi engedélyező hatóságnál és a személyes adatok védelmével kapcsolatban a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál.

8.11 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.1.6-tól érvényesek.

Vissza a boltba