MENTÉS 10%

KATTINTSON IDE

Általános vásárlási feltételek

1. A VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Abacus Electric, s.r.o.
Sídlo: České Budějovice, Planá 2, Irányítószám: 370 01
Azonosító szám: 45022828
Bejegyezve: a České budějovicei kerületi bíróságon, C szakasz, 1228-as cikkely
Létesítmények listája: eshop.evolveo.hu, Email:  szolgaltatas@evolveo.hu
(a továbbiakban csak "Eladó")

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 Ezek az általános vásárlási feltételek (a továbbiakban csak "ÁVF") szabályozzák az eladó, valamint a természetes és jogi személyek, mint vevők jogait és kötelezettségeit (a továbbiakban "vevők"), melyek a távúton kötött adásvételi szerződés kapcsán, vagy annak alapján merülnek fel ( a továbbiakban "adásvételi szerződés") a Polgári Törvénykönyv 89/2012-es számú törvénye szerint módosítva ( a továbbiakban csak "polgári törvénykönyv").

2.2 A vevő fogyasztó, vagy vállalkozó. Fogyasztónak minősül minden olyan személy, aki üzleti tevékenységén kívül, vagy a hivatása gyakorlásán kívül köt szerződést (a továbbiakban csak: "fogyasztó"). Vállalkozó az a személy, aki önálló jövedelemszerző tevékenységet folytat saját számlájára és felelősségére kereskedelmi engedéllyel, vagy hasonló módon, mindezt szisztematikus nyereségszerzés céljából (a továbbiakban: "vállalkozó").

2.3 A termék meghibásodása miatt, vagy szolgáltatások rosszul működése miatt kezdeményezett eljárás lépései a v Reklamációs eljárás részben vannak leírva. A reklamációs eljárás az adásvételi szerződés szerves részét képezi.

2.4 A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta az ÁSZF-t és a Reklamációs eljárást.

3. KOMMUNIKÁCIÓ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ELŐTT

3.1 Az áruk megjelenítése az eladó webáruházában (eshop.evolveo.hu) mindössze felhívás az ajánlatokra, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen árukra. A Polgári Törvénykönyv § 1732. 2 bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandóak.

3.2 A vevő a kitöltött megrendelőlap segítségével nyújthat be ajánlatot. A vevő a termék kosárba helyezésével választja ki az árut és a mennyiséget, majd kiválasztja a fizetés és a szállítás módját, és kötelező érvényű megrendelést küld az eladónak. A megrendelés elküldése előtt a vevőnek lehetősége nyílik megváltoztatni mind a kiválasztott terméket, mind a fizetési módot, azaz a vevő változtathatja meg.

3.3 Az eladó köteles haladéktalanul megerősíteni a vevő megrendelését, visszajelző e-mailben.

3.4 Az adásvételi szerződés a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mail a vevő postaládájába való megérkezésének pillanatától érvényes.

3.5 Kivételes esetekben és csak objektív okokból az eladó fenntarthatja a jogot, hogy a vevőtől további megerősítését kérjen. Ebben az esetben az adásvételi szerződés akkor lép érvénybe, mikor az eladó megkapja a megrendelésről a további megerősítését.

4. AZ ÁRU ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az árak 27%-os ÁFA-val vannak feltüntetve, beleértve az összes törvényi díjat. Az árut az eladó aktuális árlistájában megadott áron szállítjuk, mely a megrendelés létrehozásának napján van érvényben. Az áru szállítási költségei a választott módtól, futárszolgálattól és a fizetési módtól függően változnak.

4.2 Az áru vételárát és az áru adásvételi szerződés alapján történő szállításának költségeit a vevő a következő módokon térítheti az eladónak:

  • a készpénz nélkül bankkártya segítségével a GoPay-en keresztül:
  • készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára:

HUF-ban történő fizetéshez:
Számla tulajdonosa: Abacus Electric, kft.
Cím: Planá č.p. 2, 370 01 Planá
Bank: Komerční banka, a.s.
Cím: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ2701000001233080220217

 

EUR-ban történő fizetéshez:
Számla tulajdonosa (Beneficary): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Czech Republic
Bank (Bank name): Komerční banka, a.s.
Bank címe (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Számlaszám (Account no): 6093790247/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6401000000006093790247

 

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1 Az eladó vállalja, hogy az adásvételi szerződés alapján a vevőnek eljuttatja a megrendelt árut és átadja a megbeszélt áru tulajdonjogát a vevőnek, a vevő pedig vállalja, hogy átveszi az eladótól az árut és megtéríti a vételárat.

5.2 A vevő a teljes vételár megfizetésének pillanatában szerzi meg az áru tulajdonjogát.

5.3 Az eladó jogosult a teljes vételár megfizetését kérvényezni, mielőtt az árut elküldené a vevőnek.

5.4 Ha az eladó el szeretné küldeni az árut, leadja azt a vevőnek (fogyasztónak), amint megkapja a szállító vállalattól. A vevőnek (vállalkozónak) úgy adja le, hogy átadja az első szállító vállalatnak szállításra, miközben lehetővé teszi a vevő számára, hogy a szállítóvállalattal szemben gyakorolja a szállító szerződésből eredő jogait.

5.5 Áru szállítása belföldön a GLS, PPL futárszolgálat segítségével történik, külföldre pedig a GLS futárszolgálattal. A szállítás ára függ a megrendelés idejétől, módjától, valamint a megrendelt áru összértékétől.

5.6 Az áru futárszolgálattal történő kiszállításának költsége országok szerint változik.

5.7. A vevő köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni az eladó által szállított árut, miután az árut átvette az eladótól, vagy ha az árut a fuvarozótól vette át. Ha a vásárló az árut a szállító vállalattól veszi át, köteles leellenőrizni a csomagolás és a pecsétek sértetlenségét és a szállító vállalat épp érvényben lévő vásárlási feltételei szerint eljárni.

5.8 Abban az esetben, ha a vevő részéről az árut többször, vagy más módon kell leszállítani, mint a megrendelésben szerepel, a vevő köteles megfizetni az ismételt áruszállítással járó költségeket, vagy egy másik kézbesítési módszerrel járó költségeket.

6. A VÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS A FOGYASZTÓ RÉSZÉRŐL

6.1 Ha a vevő fogyasztó, akkor joga van indokolás nélkül elállni a távúton kötött adásvételi szerződéstől (hacsak az alábbiakban másként nem jelezzük), és ezt az áru átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül megteheti.

6.2 A fogyasztó az áru átvétele előtt bármikor jogosult elállni a szerződéstől.

6.3 A szerződéstől való elállást a fogyasztó a fenti határidőn belül megküldi a eshop@evolveo.hu

elektronikus címre

6.4 Az adásvételi szerződéstől való elállással az adásvételi szerződést a kezdetétől fogva megszüntetik. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni az eladónak.

6.5 Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, akkor viseli az áru visszaszolgáltatásával járó költségeket, még akkor is, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet postai úton visszaküldeni.

6.6. Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó a visszaküldött áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi a kapott pénzösszeget, ugyanolyan módon, mint ahogyan megkapta azt, vagy más módon kölcsönös megegyezés esetén. A fogyasztó minden szükségesben együttműködik az eladóval a pénz visszafizetésének érdekében.

6.7 Ha az eladó egy szállítási módon belül több lehetőséget kínál, köteles a legolcsóbbat bebiztosítani közülük. Az eladó szintén jogosult a fogyasztó által nyújtott teljesítmény visszaadására az áru visszajuttatásánál a fogyasztóhoz, vagy más módszerrel, ha a fogyasztó beleegyezik és nem merülnek fel további költségek.

6.8 Ha a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaszolgáltatni a kapott pénzt a fogyasztónak mielőtt a fogyasztó visszaküldi az árut, vagy bebizonyítja, hogy elküldte az árut eladónak.

6.9 A vevő felelős az áru értékének csökkenéséért, ha az nem olyan használat közben történt, melyre jellegénél és tulajdonságainál fogva szükség van.

6.10 Az eladónak jogában áll egyoldalúan beszámítani az árun okozott károkat a vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó jogával.

6.11 Amíg az árut a vevő át nem veszi, az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Ilyen esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül visszaadja a vételárat a vevőnek, a vevő által kijelölt számlára.

6.12 Amennyiben egy vállalkozó késik a vételár megfizetésével, az eladó jogosult késedelmi kamatra, mely a késedelem minden egyes napjára számolva a vételár 0,08%-át teszi ki. A vállalkozó késedelmének tizenötödik napjától az eladó jogosult a késedelem minden egyes napjára a vételár 0,1%-át kitevő szerződéses kötbér követelésére is.

6.13. Ha az áruval együtt ajándék is jár a vevőnek, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést azzal a feltétellel kötik, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor az ilyen ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a vevő köteles visszajuttatni az ajándékot az eladónak.

7. A HIBÁS TELJESÍTMÉNYBŐL EREDŐ JOGOK

7.1 Az átvett áru:

(i) elfogadott, kicserélt, vagy szokásos tulajdonságokkal rendelkezik;
(ii) a szükséges mennyiségben lett leszállítva;
(iii) megfelel az árutípusra előírt jogszabályok követelményeinek;
(iv) megfelel a minőségi, vagy teljesítmény megállapodás szerinti modellnek, ha a minőség, vagy a kialakítás szerződésbe van foglalva.

7.2 Ha az átvett áru nem felel meg a fenti követelményeknek, vagy ha nem alkalmas az eladó által kijelölt használati célra, vagy melyre általában ilyen típusú árut használnak, az eladóval való megegyezést követően a vevő elállhat a szerződéstől.

7.3 A vevőnek a termék átvételének pillanatától van joga kérvényezni a hiba megszüntetését, akkor is, ha a hiba a terméken csak bizonyos idő elteltével keletkezik. A kár kockázata a vevőre hárul, ha átveszi a terméket. Ugyanez történik, ha a vevő nem veszi át az árut, miután az eladó engedélyezte a berakodását.

7.4 Az eladó felelős azokért a hibákért, melyek az áru átvételét követően a 24 hónapos jótállási idő alatt,, vagy a hirdetésben, az árucsomagoláson, vagy a mellékelt használati utasításban feltüntetett idő alatt keletkeztek. Ha a hiba az átvételétől számított hat hónapon belül megjelenik, akkor az áru az átvételkor hibásnak tekintendő.

7.5 A jótállás annyi idővel hosszabbodik meg, amennyi ideig az áru reklamáció alatt volt. A jótállási idővel ellátott áruk hibáiért való felelősség megszűnik, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták.

7.6 Ezen időszakon belül a vevő reklamációt nyújthat be, ha úgy ítéli meg, hogy lényeges szerződésszegés történt: lásd a panasztételi eljárás.

7.7 Lényeges az olyan szerződésszegés, melyről az adásvételi szerződést megsértő fél az adásvételi szerződés megkötésekor már tudta, vagy tudnia kellett, hogy a másik fél nem kötötte volna meg az adásvételi szerződést, ha ilyen hibát előre látott volna.

7.8 A vevő köteles tájékoztatni az eladót az ÁSZF 7.6. Pontjában meghatározott jogáról, melyet a hiba bejelentésekor, vagy a hiba bejelentése után indokolatlan késedelem nélkül választott. Ezt a választást nem változtathatja meg az eladó beleegyezése nélkül; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő helyrehozhatatlannak bizonyuló hiba kijavítását kérte. Ha a vevő nem választja ki időben a rá vonatkozó jogot, a Polgári Törvénykönyv § 2107. szerinti jogai vannak.

7.9 Ha az eladó ésszerű időn belül nem orvosolja a hibákat, vagy tájékoztatja a vevőt arról, hogy a hibákat nem fogja kijavítani, a vevő a hiba eltávolítása helyett engedményt kérhet a vételárból, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha a vevő nem választja ki időben a rá vonatkozó jogot, olyan jogai vannak, mint például az adásvételi szerződés nem lényeges megsértése esetén.

7.10 Olyan hiba esetén, mely szerződésszegéssel jár (függetlenül attól, hogy a hiba javítható, vagy javíthatatlan), a vevő jogosult a hiba megoldására, vagy ésszerű engedményre a vételárból. Ha az eladó nem távolítja el időben a hibát, vagy megtagadja a hiba eltávolítását, a vevő kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. A vevő nem változtathatja meg a választást az eladó beleegyezése nélkül.

7.11 Az eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákért.

7.12 Az Eladó nem köteles eleget tenni a vevő igényének, ha bizonyítja, hogy a vevő az áru átvételét megelőzően ismerte, vagy okozta az áru hibáját.

7.13 A hibás teljesítésből származó jogokat a vevő az eshop.evolveo.com-n elérhető Reklamációs eljárás szerint gyakorolhatja.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A vevő elektronikus postaládájába, melynek címét a megrendelésnél, vagy a felhasználói fiók létrehozásánál adta meg, küldemények érkezhetnek.

8.2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlat kiegészítéssel, vagy eltéréssel történő elfogadása nem jelenti az ajánlat elfogadását.

8.3 A Vevő ezennel vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 2. cikkének § 1765. bekezdése értelmében.

8.4 A természetes személy vásárló személyes adatainak védelmét a személyes adatok védelméről szóló, módosított 101/2000. kormányrendelet biztosítja.

8.5 A vevő hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az eladó az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, valamint a felhasználói fiók létrehozása céljából feldolgozza.

8.6 A Vevő kijelenti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatták arról, hogy az adatok megadása önkéntes. Ugyanakkor a vevő felelős azért, hogy a megadott elérhetőségek pontosak és aktuálisak legyenek.

8.7 A Vevő bármikor jogosult felmondani a promóciós anyagok elektronikus postafiókjába történő küldését azzal, hogy lemond a kereskedelmi kommunikáció fogadásáról, bármilyen költség nélkül.

8.8 A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó elektronikus hírközlő hálózatokat használ az adatok tárolására, vagy a vevő tárolt adataihoz való hozzáférésre, és azokat releváns információk szolgáltatása céljából felhasználja. A vevő jogosult megtagadni adatai kezelését.

8.9 Az Eladót a Vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti a Polgári Törvénykönyv § 1826 1 e) pontja értelmében.

8.10 A Vevőnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti, vagy állami felügyeleti hatóságnál, mely a Magyar Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság, az illetékes kereskedelmi engedélyező hatóság, valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatban a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is.

8.11 Az ÁSZF szerves része a Reklamációs eljárás, illetve a strapabíró telefonok reklamációjáról szóló információk, melyek elérhetőek az eshop.evoveo.com oldalon.

8.12 Ez az ÁSZF 1.1.2020.-től hatályos.

 

Vissza a boltba